Starta företag som kvinna

Siffror har visat att män i betydligt större utsträckning startar företag än vad kvinnor gör och det har därför vidtagits flera åtgärder sedan detta har uppmärksammats.

Kvinnligt Företagande

De senaste åren har det varit ett extra stort fokus då jämställdheten återigen varit på tapeten och bland annat hade Tillväxtverket ett program mellan 2007-2014 som syftade till att främja kvinnligt företagande. Bakgrunden till denna särskilda insats som startas av den dåvarande regeringen är att det har visat sig att villkoren för att starta företag skiljer sig avsevärt mellan män och kvinnor. Denna ojämställdhet i förutsättningar har lett till att männen leder de flesta av företagen medans kvinnor leder betydligt färre och en liten andel leds av män och kvinnor gemensamt.

Om projektet
Inom ramarna för detta projekt arbetade man därför med att ta fram en nationell strategi för hur man kan förbättra förutsättningarna för kvinnor som vill starta företag med målet att få en ökad jämställdhet bland alla företag som startas. I projektet arbetade man bland annat med att synliggöra och lyfta fram kvinnliga företagare för att öka intresset bland kvinnor. Genom att arbeta både med informationsinsatser och med mer konkreta och mätbara insatser som att dela ut projektbidrag kunde man få en bra spridning på projektet och därmed även ett gott resultat..

En bra start får fler att stanna som företagare
En möjlighet att få ett projektbidrag kan ofta vara det steget som krävs för att en faktiskt ska göra verklighet av sin idé. Att någon tror på en och ens idé ger en bra start i företagsvärlden och ökar chanserna för att fler kvinnor stannar kvar i företagsvärlden. En annan fördel med att få projektbidrag är att även kan finns möjlighet att få massor av kompetens inom olika områden som självklart är väldigt värdefullt för en ny och oerfaren företagare. Ett område där många säkert både vill och behöver ha mer kunskap inom är ekonomin. Det kan vara något som skapar en stor osäkerhet hos många nya företagare de inte vet hur mycket de kommer att få betalt. Det är faktiskt ofta en av faktorerna som gör att många backar från att starta företag eftersom tryggheten med en jämn och regelbunden månadsinkomst försvinner, åtminstone till en början.

Hjälp med den ekonomiska biten
Idag finns det många olika finansieringslösningar och ett av de allra smidigaste är fakturaköp. Det är ett smidigt och flexibelt alternativ som passar de allra flesta. Ett tips om du känner dig osäker på fakturahanteringen är att du kan anlita ett finansföretag som har hand om alla fakturafrågor och som sköter all kontakt med kunden. Det gör att du inte behöver oroa dig om någon är sen med betalningar eftersom det är finansföretaget som driver in pengarna. Du kan istället fokusera på att utveckla ditt företag.