Småbarnsmamma & karriär – Hur funkar det?

Något som har diskuterats flitigt i jämställdhetsdebatten är huruvida det går att kombinera rollen

bloggmorsorna

som småbarnsmamma med ett kliv i karriären. Det har visat sig att det ofta är svårt att hitta ett arbete som har förståelse för att man måste vara frånvarande emellanåt för att hinna med dagishämtningar och för att vara hemma med sjuka barn och det har varit ett hinder för småbarnsmammor som vill ta nästa steg i karriären. På många arbetsplatser, bland annat inom finans- och ekonomibranschen, råder det en tuff företagskultur där det inte är okej att vara borta från arbetet för mycket på grund av barn. Det gör att det är svårt att få ihop livspusslet för de kvinnor som vill kombinera karriären med ett familjeliv.

Småbarnsåren hindrar kvinnor från att nå karriärtoppen
Otaliga studier har visat att det är under småbarnsåren som kvinnorna förlorarar rent karriärmässigt. Fram till dess att man får barn är det någorlunda jämställt på arbetsmarknaden men därefter bildas ett stort gap mellan män och kvinnor. En förklaring till detta är att kvinnor i regel är föräldralediga betydligt längre och jobbar sedan deltid i betydligt högre utsträckning än vad männen gör. Detta gör att männen under dessa år får ett försprång på arbetsmarknaden som sedan aldrig jämnas ut, snarare tvärtom. Under dessa år får många män möjlighet att klättra på karriärstegen och får en betydligt bättre löneutveckling.

Att driva ett företag kan vara en möjlighet
Något som allt fler drivna kvinnor har satsat på de senaste åren är eget företagande. Att driva eget ger ofta en betydligt större flexibilitet än vad många arbetsplatser gör och det gör att det lockar många kvinnor som vill kombinera familjeliv och karriär, men det innebär också stora risker eftersom att det till en början ofta innebär en osäker inkomst, men detta är dock ganska enkelt löst numera genom att ta hjälp av finansföretag som erbjuder olika factoringtjänster. Många kvinnor vittnar om att de har startat eget just under småbarnsåren eftersom de insåg att det inte fanns någon möjlighet till utveckling på deras nuvarande jobb och dessutom var de inte särskilt attraktiva på arbetsmarknaden längre eftersom det antogs att de skulle vara borta ganska mycket under småbarnsåren. Att driva företag kan alltså vara den enda utvägen som gör att man får ihop livspusslet.

Med friheten av att vara egen kommer också stora risker. Det är viktigt att tänka på att det ofta kan innebära en stor ekonomisk förändring att gå från en anställning till att vara egen företagare. Den största förändringen är att den ekonomiska situationen sannolikt kommer att förändras och att ens egen inkomst blir mer instabil. Dessutom är det ens lön som är grunden för hur mycket man får i föräldrapenning gör att det vara bra att ta hänsyn till detta innan man tar steget och startar eget. Under småbarnsåren ökar dessutom levnadskostnaderna rejält och det kan därför vara klokt att tänka igenom ens ekonomiska situation noga oavsett om man är anställd eller egen företagare.