Delad föräldraledighet – mer jämställda företag?

De senaste åren har jämställdheten varit på tapeten igen och något som har diskuterats flitigt är hur föräldraförsäkringen ska fördelas då det ses som ett verktyg för att nå ökad jämställdhet.

Föräldraförsäkringen

Idag är det kvinnorna som tar ut merparten av föräldraledigheten och det gör att männen får ett försprång i arbetslivet under dessa år. De flesta partier menar att en tredje öronmärkt pappamånad kommer att leda till att papporna tar ut mer föräldraledigheten medans enstaka partier menar att det bör vara upp till föräldrarna att fördela föräldraledigheten på det sätt som passar dem bäst. Oavsett hur man tror att vägen ser ut så är alla ändå mer eller mindre överens om att det är bra för jämställdheten att föräldraledigheten delas mer lika.

Positiva effekter på både kort och lång sikt

Det går att se positiva effekter på en mer jämställd fördelad föräldraledighet på alla nivåer. Rent ekonomiskt är det en positiv fördel att en bättre fördelad föräldraledighet leder till att fler kvinnor kan jobba heltid istället för deltid och det leder till mer jämställda löner och dessutom mer jämställda pensioner på sikt och färre fattigpensionärer. De låga pensionerna har också diskuterats flitigt och är idag en av välfärdens största utmaningar. En mer jämställd arbetsmarknad leder också till att kvinnor får mer utrymme i företagen och får möjlighet att använda sin kompetens i större utsträckning. Det kan också leda till nya och innovativa lösningar för företagen och stimulera innovativa och kreativa lösningar.

Positiv attitydförändring ger kvinnor bättre möjligheter

En annan fördel är att attityden till föräldraledigheten förändras på arbetsmarknaden när männen tar ut mer föräldraledighet. Ett exempel är inom finans- och bankbranschen där det framför allt är männen som har de högsta positionerna. Om män däremot skulle ta ut en större del av föräldraledigheten skulle det ses som mer naturligt och det skulle därmed inte bli ett sånt stort hinder som det är idag. Idag utsätts nämligen många som tar ut mer föräldraledighet för strukturell diskriminering på arbetsmarknaden. Det faktum att de har barn ses som en belastning för företaget och många vittnar om att de känner sig mindre uppskattade på arbetsplatsen och att de inte får chansen att klättra lika mycket.

Dessutom får männen som tar ut mer föräldraledigheten ofta en bättre relation till sina barn. Studier har nämligen visat att de flesta barn har bättre kontakt med sina mammor och det beror på att de har varit mer närvarande i tidigare ålder. Det är ett argument som ofta glöms bort i debatten eftersom det ofta finns ett fokus på föräldraledighetens effekt på arbetsmarknaden. Men det ska inte glömmas att en bättre fördelad föräldraförsäkring också har en stor positiv effekt redan på individ- och familjenivå.

Läs mer om föräldraförsäkringen här.